Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN Gồm Những Gì? Cập Nhập 2023

Để hoàn thành quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách hiệu quả, người nộp thuế cần sắp xếp và chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và tuân theo các quy định liên quan. Điều quan trọng là nắm rõ hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì dựa trên đối tượng và tình huống cụ thể của mỗi người nộp thuế. Ở bài viết dưới đây, Vina Accounting sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về chủ đề này.

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN Gồm Những Gì Cập Nhập 2023

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì? Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN liên quan đến thu nhập từ doanh nghiệp, cần tuân theo những yêu cầu về hồ sơ sau đây:

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (làm theo mẫu 05/QTT-TNCN).
 • Bảng kê chi tiết về các cá nhân thuộc đối tượng giảm trừ gia cảnh (theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN).
 • Bảng kê chi tiết về các cá nhân thuộc đối tượng tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN).
 • Bảng kê chi tiết về các cá nhân thuộc đối tượng tính thuế theo suất thuế từng phần (theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN).

Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định và đầy đủ thông tin cần thiết.

*Lưu ý:

 • Khi thực hiện kê khai thuế, việc điền mã số thuế của người nộp thuế là bắt buộc trong cả hai bảng kê số 05-1 và 05-2/BK-QTT-TNCN.
 • Không thể khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài khi thực hiện quyết toán thuế tại các tổ chức chi trả thu nhập.
 • Trong quá trình kê khai quyết toán, doanh nghiệp trả thu nhập cần điền đầy đủ các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email,… để đảm bảo rằng quy trình quyết toán được thực hiện đúng và thông tin liên quan được cung cấp đầy đủ.

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì trong trường hợp cá nhân tự quyết toán?

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN (theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN (theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).
 • Bản sao chứng từ để chứng minh việc khấu trừ hoặc tạm nộp số thuế trong năm, cũng như số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế hoặc chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài.
 • Bản sao các hóa đơn và giấy tờ xác minh việc bạn đã đóng tiền vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo hoặc quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh khoản tiền đã trả của đơn vị hay tổ chức trả thu nhập tại nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Lãnh sự quán, Đại sứ quán và thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ người phụ thuộc (nếu có)

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến, người nộp thuế cần truy cập trang web của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, hoàn thành các bước đăng ký và nộp tờ khai thuế thông qua hệ thống điện tử của Tổng cục Thuế.

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Các thông tin cần cung cấp bao gồm thông tin cá nhân, thu nhập, số thuế đã nộp và các khoản giảm trừ áp dụng. Khi hoàn thành, người nộp thuế có thể thanh toán các khoản thuế cần nộp thông qua các phương thức thanh toán được hỗ trợ trên hệ thống.

Quy trình tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thường bao gồm 6 bước như sau:

 • Thu thập thông tin và giấy tờ liên quan đến thu nhập cá nhân, bao gồm hợp đồng lao động, thu nhập từ công việc, đầu tư, và các khoản thu nhập khác.
 • Xác định thu nhập chịu thuế bằng cách tính tổng thu nhập trong năm, bao gồm thu nhập tích lũy đến tháng cuối năm.
 • Tính toán số thuế TNCN phải nộp bằng cách sử dụng công thức tính thuế và áp dụng các khoản giảm trừ thích hợp.
 • Xác định tổng số thuế đã nộp trong năm bằng cách tổng hợp các khoản thuế đã thanh toán.
 • So sánh giữa số thuế phải đã nộp và số thuế cần nộp. Nếu số thuế phải nộp lớn hơn, người nộp thuế phải nộp khoản tiền chênh lệch. Nếu số thuế đã nộp lớn hơn, người nộp thuế có thể được hoàn trả số tiền thừa.
 • Điền thông tin vào mẫu quyết toán TNCN và gửi nó đến cơ quan thuế để hoàn thành quá trình quyết toán thuế.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Sau khi đã tìm hiểu hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì, người nộp thuế cần biết thời gian và địa điểm nộp thuế.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Thời gian

Theo Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho năm 2023 được cụ thể hóa như sau:

 • Tổ chức trả thu nhập cần nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Các cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tiếp cần nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nếu có tình huống cá nhân có hoàn thuế TNCN nhưng nộp quyết toán thuế sau thời hạn, không sẽ không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính quy định về quyết toán thuế ngoài thời hạn.
 • Trường hợp thời hạn phải nộp hồ sơ trùng ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo theo quy định của Bộ luật Dân sự. Ví dụ, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2022 đối với tổ chức trả thu nhập là ngày 31/3/2023 và đối với cá nhân thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế là ngày 04/5/2023.

Địa điểm

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế cần tuân theo các quy định sau:

– Cá nhân có thu nhập tiền công, tiền lương ở một nơi và tự khai thuế trong năm đã nộp tại cơ quan thuế cư trú.

 • Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập tại Việt Nam.
 • Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam.
 • Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không phải ở Việt Nam, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

– Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp có thu nhập thuộc diện tự khai thuế và thu nhập do tổ chức khấu trừ. Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

– Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất, cá nhân có thể tự chọn nơi nộp tại nơi cư trú hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả.

– Cá nhân có thu nhập tiền lương hoặc tiền công ở hai nơi trở lên khấu trừ thuế tại nguồn, nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh tại nguồn thu nhập, nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nguồn thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại nguồn thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh, nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý nguồn thu nhập cuối cùng.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại nguồn thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh, nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Nếu cá nhân chưa áp dụng giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ nguồn thu nhập nào, thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Nếu cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc ký HĐLĐ ít hơn 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập từ một hoặc nhiều nơi và đã bị khấu trừ 10%, thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Nếu trong năm, cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như tiền lương, tiền công, nhưng tại thời điểm quyết toán, họ không đang làm việc ở bất kỳ nơi nào trả thu nhập cho họ, thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó đang cư trú.

Những lưu ý cần biết khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Dưới đây là những lưu ý cần biết khi nộp hồ sơ quyết toán TNCN:

Những lưu ý cần biết khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Thời hạn nộp: Thường, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là vào cuối tháng 3 đối với tổ chức trả thu nhập và cuối tháng 4 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế. Đảm bảo bạn nộp hồ sơ đúng hạn để tránh phạt.
 • Tổng hợp thông tin thu nhập: Thu thập thông tin liên quan đến thu nhập của bạn, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, thu nhập từ kinh doanh, đầu tư và các khoản thuế đã trừ.
 • Xác định nguồn thu nhập lớn nhất: Trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn, nên xác định nguồn thu nhập lớn nhất trong năm để quyết định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Giảm trừ gia cảnh: Đối với cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại nguồn thu nhập, nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý nguồn thu nhập đó.
 • Thay đổi nơi làm việc: Nếu có sự thay đổi nơi làm việc và tại nguồn thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh, nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý nguồn thu nhập cuối cùng.

Qua bài viết trên, Vina Accounting đã cho bạn đọc biết hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì. Nhớ tuân thủ các quy định thuế và luôn cập nhật thông tin liên quan đến quyết toán thuế TNCN để đảm bảo bạn thực hiện đúng và kịp thời.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ACCOUNTING

 • MST: 1801689802
 • Hệ thống chi nhánh tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc:
 • Website: https://vinaaccounting.vn/
 • ĐT: 0901 22 73 88
 • Email: vinaglobal.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *